Toate autorizațiile necesare afacerii tale – RAPID !

Ne ocupăm de întreaga documentație necesară autorizării afacerii tale: COMPLETĂM formularele necesare; ÎNTOCMIM dosarele pentru autorizare; DEPUNEM documentațiile la instituțiile avizate; TE ANUNȚĂM când ți se eliberează autorizația.

Contact RAPID: 0723736244

Autorizari Rapide in Constanta

Toate autorizațiile necesare afacerii tale – RAPID !

Ne ocupăm de întreaga documentație necesară autorizării afacerii tale: COMPLETĂM formularele necesare; ÎNTOCMIM dosarele pentru autorizare; DEPUNEM documentațiile la instituțiile avizate; TE ANUNȚĂM când ți se eliberează autorizația.

Contact RAPID: 0723736244

Autorizari Rapide in Constanta

Toate autorizațiile necesare afacerii tale – RAPID !

Ne ocupăm de întreaga documentație necesară autorizării afacerii tale: COMPLETĂM formularele necesare; ÎNTOCMIM dosarele pentru autorizare; DEPUNEM documentațiile la instituțiile avizate; TE ANUNȚĂM când ți se eliberează autorizația.

Contact RAPID: 0723736244

Autorizari Rapide in Constanta

Consultanță GRATUITĂAsistență PERMANENTĂCosturi TRANSPARENTE

Prin declarația depusă la Registrul Comerțului, se declară pe propria răspundere că activitatea/activitățile declarate îndeplinesc condițiile legale de funcționare. Această declarație nu este îndeajuns, de aceea experții noștrii vă sfătuiesc să faceți demersuri la fiecare instituție în parte, pentru a vă solicita Avizul de Funcționare sau o negație.

Autorizații de FUNCȚIONARE

Orice agent economic care dorește să desfășoare activități pe teritoriul României, ar trebui să se consulte cu un specialist în privința a ce autorizații de funcționare are nevoie pentru a desfățura activitatea dorită.
Echipa noastră vă stă la dispoziție, nu doar pentru consult ci și pentru a vă îndruma și/sau obține Autorizațiile de funcționare de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea dorită conform normelor legale.

PENTRU DETALII ȘI COTAȚII DE PREȚ

CONTACT

Pentru obtinerea Autorizatiei de securitate in incediu si Autorizatiei de protective civila, se fac demersuri la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Autorizatia ISU se emite pe toata valabilitatea sediului social sau secundar pentru care se cere autorizatia de functionare. Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatiei ISU va fi efectuata de catre echipa noastra. Specialistii si expertii atestati de ISU se vor ocupa de documentatia tehnica care trebuie elaborata, numai unde este cazul. In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatia ISU, expertii nostri vor solicita o NEGATIE. Aceasta Negatie va fi valabila pentru activitatea declarata la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta si va avea efect definitiv si valabil pe toata durata desfasurarii acestei activitati.

Pentru obtinerea Autorizatie de functionare, se fac demersuri la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Autorizatia de Mediu este valabila 5 ani si in aceasta se stabileste conditiile si parametrii de functionare a unei activitati existente sau noi si daca aceasta activitate are un posibil impact semnificativ asupra mediului. Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatiei de mediu va fi efectuata de catre echipa noastra. In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatia de Mediu, expertii nostri vor solicita o NEGATIE. Aceasta Negatie va fi valabila pentru activitatea declarata la ANPM si va avea efect definitiv si valabil pe toata durata desfasurarii acestei activitati.

Pentru obtinerea Autorizatiei DSV (sanitar-veterinara) se fac demersuri la Directia sanitar-veterinara din raza localitatii unde agentul economic isi va desfasuara activitatea sau isi desfasoara activitatea. Autorizatia DSV se emite pe toata valabilitatea sediului social/sediului secundar unde isi desfasoara activitatea autorizata. Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatie DSV va fi efectuata de catre echipa noastra. In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatia DSV, expertii nostrii vor solicita o NEGATIE. Aceasta Negatie va fi valabila pentru activitatea declarata la Directia Sanitar-Veterinara si va avea efect definitiv si valabil pe toata durata desfasurarii acestei activitati.

Pentru obtinerea Autorizatiei DSP se fac demersuri la Directia de Sanatate Publica. Sunt supuse Autorizatiei DSP, in special activitatile in domeniul farmaceutic si medical. Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatiei DSP va fi efectuata de catre echipa noastra. In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatie DSP, expertii nostri vor solicita un punct de vedere din partea autoritatii competente. Activitatea respectiva poate fi supusa vizei sau avizului sanitar.

Pentru eliberarea Autorizatiei de functionare, se fac demersuri la Primaria in a carei raza isi desfasoasa activitatea agentul economic. Valabilitatea Autorizatiei de functionare este de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia anual. Demersurile cu pivire la obtinerea tuturor Autorizatiilor/Avizelor de functionare necesare pentru Autorizatia de functionare, va fi efectuata de catre echipa noastra.

Pentru procedura AUTORIZATIA DE TERASA SEZONIERA se fac demersuri la Primarie. Autorizatia de terasa sezoniera este emis pe o perioada determinata din luna aprilie pana in luna octombrie ( cu posibilitatea solicitatrii perioadei prelungite 15 martie – 15 noiembrie). Autorizatia se emite in fiecare an, perioada de valabilitate fiind cea impusa de lege. Pocesura privind demersurile si obtinerea AUTORIZATIEI DE TERASA SEZONIERA va fi efectuata de catre echipa noastra.